4. Jak skutecznie porozumiewać się z rodzicami i osiągać swoje cele podczas rozmowy - warsztat komunikacji interpersonalnej

Celem warsztatu jest uzupełnienie i rozszerzenie informacji na temat komunikacji interpersonalnej z rodzicem i dzieckiem z wykorzystaniem elementów języka perswazji. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności prowadzenia rozmowy w pożądanym celu, dopasowania się do rozmówcy i przekonania go do swojego punktu widzenia, z jednoczesnym podkreśleniem poszanowania dla jego poglądów. Efektem skutecznej komunikacji z zastosowaniem języka perswazji będą zadowoleni rodzice i uzyskane cele przez nauczyciela.

Program:
1. Czym jest komunikacja interpersonalna.
2. Bariery komunikacyjne.
3. Konstrukcje lingwistyczne i znaczenie słów.
4. Dopasowanie do rozmówcy.
5. Indywidualne Wzorce Myślenia i ich znaczenie dla porozumiewania się.

< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012