2. Alternatywne rozwiązywanie konfliktów - negocjacje i mediacje pozasądowe

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat sposobów rozwiązywania konfliktów dzięki zastosowaniu technik negocjacyjnych lub mediacji. Uczestnicy dowiedzą się w jakich sytuacjach i w jaki sposób można podejmować rozmowy negocjacyjne, a kiedy włączyć mediatora.Program:


1.  Przyczyny barier komunikacyjnych, konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
      - Etapy procesu sytuacji konfliktowej.
      - Style i formy rozwiązywania konfliktu.
2.    Rozstrzyganie a rozwiązywanie sporów. 
3.   Warunki niezbędne dla sytuacji negocjacyjnej – modelowy przebieg negocjacji.
4.   Definicja mediacji – wstęp.
5.   ADR czyli alternatywne metody rozstrzygania sporów.
6    Formy ADR w systemie prawa Polskiego – w skrócie.
7.   Rodzaje i zasady mediacji.
8.   Modelowy przebieg mediacji (paradygmat).
9.   Style, strategie i zasady działania mediatora i negocjatora.
10. Warsztaty komunikacyjne oraz kształtowanie umiejętności efektywnego prowadzenia mediacji (symulacje mediacji).

Organizacja zajęć:

• Zajęcia odbywają się w sobotę w godz. 09.00 – 18.00 – razem 10 godzin dydaktycznych.
• Zajęcia czasami odbywają się 2 x w tygodniu po 5 godz. w godz. 15.00 – 20.00.
• Zajęcia prowadzone są warsztatowo.

Otrzymasz: zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, czekają na Ciebie również skrypty, serwis kawowy, słodkie przekąski, owoce.
Gwarantujemy pozytywną atmosferę sprzyjającą uczeniu się poprzez działanie.

Szkolenie może być również zrealizowane w placówce zamawiającej, dla grupy 16-26 osobowej, odbywające się dzień po dniu, w ustalonym terminie i godzinach.
Miejsce szkolenia: Chorzów lub siedziba zamawiającego.
Inwestycja wynosi: 180 zł za osobę.


< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012