8. Nauczycielska diagnoza gotowości szkolnej w oparciu o propozycje Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Celem warsztatu jest spojrzenie na badanie gotowości szkolnej przez pryzmat obserwacji dziecka w codziennych działaniach przedszkolnych bez konieczności używania testów sprawdzających. Obserwacja nauczycielska prowadzona jest w codziennych działaniach, w sytuacjach zabawy co z pewnością sprzyja najbardziej obiektywnej diagnozie. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska przedstawia propozycje, które podczas warsztatu są omawiane krok po kroku. Uczestnicy otrzymują arkusze obserwacji poszczególnych kompetencji dzieci.

Program:
1. Diagnoza pedagogiczna czy psychologiczna, testy czy obserwacja...
2. Diagnoza czynności samoobsługowych
3. Diagnoza sprawności ruchowej
4. Funkcjonowanie dziecka w zabawie
5. Diagnoza podejmowania i realizowania zadań
6. Notowanie wyników obserwacji w arkuszach zbiorczych

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR