6. Czy jesteś dobrym liderem - czy wiesz jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej

Celem warsztatu jest poznanie i zdobycie umiejętności zastosowania zasad dobrego i wiodącego lidera. Uczestnicy szkolenia odkryją tajemnice motywowania pracowników i siebie. Dowiedzą się jak przekazywać informacje zwrotne. Sprawdzą co charakteryzuje dobrego lidera, dyrektora, menadżera.

Program:
1. Lider czy menadżer - różnice
2. Zarządzanie sobą
3. Odbieranie krytyki
4. Akceptacja siebie
5. Umiejętność słuchania
6. Mocne strony lidera
7. Tworzenie środowiska wzrostu
8. Konstruktywne zebrania z pracownikami
9. Prawa liderów

Czas: 4 godziny
Cena: 85 zł /osobę


< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012