2. Czym jest stres i jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

Celem warsztatu jest uświadomienie uczestnikom spotkania, że każdy z nas przeżywa stres, jednak nie każdy stres jest szkodliwy. Długotrwający stres może powodować spadek odporności, obniżenie samooceny i w konsekwencji wypalenie zawodowe. Omówienie sytuacji powodujących stres oraz wykonanie ćwiczeń które umożliwią zastosowanie technik antystresowych w praktycznym działaniu. Relaks jako ważny element codziennego życia w walce ze stresem. Nauka relaksu i technik relaksacyjnych.

Program:
1. Czym jest stres - definicje i różne ujęcia tematu
2. Style radzenia sobie ze stresem
3. Procedury antystresowe
4. Wypalenie zawodowe
5. Objawy wypalenia zawodowego
6. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu

< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012