1. Pierwsza pomoc przedmedyczna - jak pomóc dziecku lub dorosłemu

Szkolenie skierowane jest także do rodziców!

Celem warsztatu jest zapoznanie osób pracujących z dziećmi (lub rodziców) z podstawowymi zasadami postępowania w sytuacjach nieszczęśliwych wypadków, zadbanie o bezpieczeństwo poszkodowanego dziecka, umiejętność wstępnego zdiagnozowania zagrożenia oraz udzielenie pierwszej pomocy w oczekiwaniu na karetkę pogotowia. Uczestnicy warsztatu zdobędą m.in. umiejętność zabezpieczenia otwartej rany, postępowania w przypadku wstrząsu mózgu, udzielenie pomocy krztuszącemu się dziecku.

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR