7. Efektywny nauczyciel-wychowawca

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat budowania atmosfery motywacji do działania w klasie, zdobycie umiejętności posługiwania się skutecznymi komunikatami, wzbudzania wzajemnego porozumienia, panowania nad emocjami własnymi i wzbudzania pozytywnych emocji uczniów. W efekcie będziesz lubiany i szanowany przez uczniów i rodziców. Możesz stać się nauczycielem i wychowawcą na szóstkę.


Program:
  1. Znaczenie emocji w procesie uczenia się.
  2. Budowanie więzi z uczniem, skuteczna komunikacja w klasie.
  3. Rola Indywidualnych Wzorców Myślenia w procesie uczenia się i komunikacji.
  4. Udzielanie informacji zwrotnej.
  5. Rola metaprogramów i ich wykorzystanie w klasie.
  6. „Hipnotyczna lekcja” – kierowanie procesem myślowym ucznia, metamodel, presupozycje.
  7. Metody aktywizujące i mnemotechniki.
  8. Zasada 7 informacji.
  9. Tajemnice procesu zapamiętywania.
10. Nauczyciel – jego wartości i cele.
11. Radzenie sobie ze stresem – elementy Time Line Therapy.
12. Wzbudzanie automotywacji do działania.
13. Wzbudzanie i utrzymywanie pozytywnych emocji (kotwiczenie stanów emocjonalnych).
14. Podsumowanie szkolenia.


Szkolenie może być również zrealizowane w placówce zamawiającej, dla grupy ok. 20 osób, odbywające się dzień po dniu, w ustalonym terminie i godzinach.

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR