7. Efektywny nauczyciel-wychowawca

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat budowania atmosfery motywacji do działania w klasie, zdobycie umiejętności posługiwania się skutecznymi komunikatami, wzbudzania wzajemnego porozumienia, panowania nad emocjami własnymi i wzbudzania pozytywnych emocji uczniów. W efekcie będziesz lubiany i szanowany przez uczniów i rodziców. Możesz stać się nauczycielem i wychowawcą na szóstkę.


Program:
  1. Znaczenie emocji w procesie uczenia się.
  2. Budowanie więzi z uczniem, skuteczna komunikacja w klasie.
  3. Rola Indywidualnych Wzorców Myślenia w procesie uczenia się i komunikacji.
  4. Udzielanie informacji zwrotnej.
  5. Rola metaprogramów i ich wykorzystanie w klasie.
  6. „Hipnotyczna lekcja” – kierowanie procesem myślowym ucznia, metamodel, presupozycje.
  7. Metody aktywizujące i mnemotechniki.
  8. Zasada 7 informacji.
  9. Tajemnice procesu zapamiętywania.
10. Nauczyciel – jego wartości i cele.
11. Radzenie sobie ze stresem – elementy Time Line Therapy.
12. Wzbudzanie automotywacji do działania.
13. Wzbudzanie i utrzymywanie pozytywnych emocji (kotwiczenie stanów emocjonalnych).
14. Podsumowanie szkolenia.


Szkolenie może być również zrealizowane w placówce zamawiającej, dla grupy ok. 20 osób, odbywające się dzień po dniu, w ustalonym terminie i godzinach.

< powrót
ARTETERAPIA - Studia podyplomowe

TERAPIA ZAJĘCIOWA - Studia podyplomowe

COACHING w zdrowiu i terapii - studia podyplomowe

ARTETERAPIA - Kurs 120 godzin

ARTETERAPIA - Kurs metodyczny z superwizją 120 godzin

PLENER MALARSKI - wakacje inne niż zwykle

VEDIC ART - warsztat malarski

W KOBIECYM GRONIE - warsztaty uważności i relaksacji

SYLWOTERAPIA i TERAPIA LASEM - kurs i warsztaty wakacyjne

ZMALUJ COŚ.... czyli wakacje z farbą i pędzlem dla każdego

IKONOPISANIE - wczasy i kurs

WCZASY Z ARTETERAPIĄ

MAKRAMA - kurs 40 godz.

ARTETERAPIA w pracy z młodzieżą i dorosłymi - Kurs 40 godzin

CHOREOTERAPIA I TANIEC TERAPEUTYCZNY - Kurs 40 godzin

TEATR W EDUKACJI, PROFILAKTYCE I TERAPII - Kurs 40 godzin

Program 60+

AKADEMIA MENEDŻERA - Kurs 100 godzin

AKADEMIA COACHINGU - Kurs 100 godzin

AKADEMIA TRENERA - Kurs 100 godzin

PRAKTYK NLP - Kurs 60 godzin

MASTER NLP - Kurs 60 godzin

TRENER NLP - Kurs 100 godzin

---

SZKOLENIA BIZNESOWE

MODUŁ I - Budowanie relacji z klientem i pracownikami

MODUŁ II - Tajemnice skutecznej sprzedaży

MODUŁ III - Rozwój zawodowy pracowników

MODUŁ IV - Rozwój firmy, urzędu, organizacji

MODUŁ V - Nie tylko dla liderów

MODUŁ VI - Zanim zostaniesz pracownikiem

SZKOLENIA PEDAGOGICZNE

MODUŁ I - Dziecko zdolne w placówce edukacyjnej

MODUŁ II - Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MODUŁ III - Doskonalenie warsztatu pracy

MODUŁ IV - Rozwój zawodowy

MODUŁ V - Budowanie relacji z rodzicami i uczniami

MODUŁ VI - Rozwój osobisty

KONFERANSJER

DLA DZIECI: URODZINY, FESTYNY, OPIEKA

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR