6. Jak wykorzystać metodę projektu i mappingu w codziennej pracy w przedszkolu i szkole

Celem warsztatu jest poznanie jednej z metod aktywizujących oraz zasady obowiązujące podczas pracy z jej wykorzystaniem. Dowiesz się jak zastosować ją w pracy z najmłodszymi dziećmi w przedszkolu lub starszymi w szkole. Poznasz jedną ze współczesnych technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania - mapę myśli. Zastosujesz ją od razu w praktyce czyli… zaplanujesz wybrany temat wykorzystując nową wiedzę na temat poszczególnych etapów projektu i mapy myśli.

Program:
1. Metody aktywizujące i metoda projektu - mini wykład.
2. Czym jest mapa myśli oraz jak ją zastosować w projektowaniu.
3. Mapa myśli zaliczana jest do nowoczesnych technik szybkiego uczenia się.
4. Jak planować działania z dziećmi i na co należy zwrócić uwagę podczas planowania.
5. Czym różni się metoda projektu od innych metod aktywizujących.
6. Zaplanowanie poszczególnych etapów projektu na wybrany temat - praca w grupach.

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR