1. Pedagogika zabawy – propozycje zabaw muzyczno-plastycznych oraz z chustą animacyjną

Celem warsztatu jest spotkanie artystyczne łączące w sobie elementy muzyki, tańca i działań plastycznych, wplecionych w wybrane elementy i aurę czterech pór roku. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego działania i sprawdzenia wszystkich proponowanych tańców i działań artystycznych (wszyscy otrzymują dokładny opis zabaw oraz płytę z muzyką). Metoda ta w sposób niezwykle atrakcyjny wprowadza dziecko w świat muzyki z różnych stron świata, dając wiele radości i satysfakcji podczas wspólnej zabawy.

Program:
1. Wiosna - propozycje zabaw muzycznych.
2. Zabawy z chustą animacyjną.
3. Działania plastyczne w zespołach, tworzenie wspólnych prac.
4. Lato - wakacje z chustą animacyjną.
5. Zabawy muzyczne.
6. Jesień - malowanie jesieni o dwóch twarzach.
7. Jesienne zabawy z chustą animacyjną.
8. Tańce integracyjne.
9. Zima - zabawy ruchowe.
10. Zabawy przy muzyce.
11. Zabawy śniegowe z chustą animacyjną.

< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012