4. Tajemnice neuromarketingu czyli jak dotrzeć do klienta

Celem szkolenia jest poznanie sposobu myślenia i działania klienta oraz czynników decydujących o dokonaniu  zakupu. Uczestnicy poznają również sposoby pokonywania oporu klienta, budzenia odpowiedniego stanu emocjonalnego oraz społeczne zasady wywierania wpływu. Będą również okazję do praktycznego konstruowania skutecznych ofert.

Program:
1. Mózg gadzi, układ limbiczny i kora nowa – 3 części mózgu decydujące o zakupie.
2. Rola emocji w podejmowaniu decyzji o zakupie produktu lub usługi.
3. Czynniki oporu i motywacja – jak rozwiać opór klienta i zmotywować go do zakupu.
4. Struktura przekazu marketingowego wg Arystotelesa – exordium, narratium, konfirmatium, peroratium.
5. Jak sprawić by Twoje teksty zarabiały – znaczenie nagłówka.
6. Zasady wywierania wpływu społecznego – 5 zasad neuropsychologii.
7. Skuteczne techniki w tekstach sprzedażowych – submodalności i metaprogramy.
8. Rozmowa handlowa – znaczenie neuronów lustrzanych i przygotowanie do rozmowy.

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR