3. Techniki sprzedaży

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie procesu komunikacji i sprzedaży, a także zdobycie umiejętności budowania relacji handlowych. Uczestnicy zdobędą umiejętności znajdowania potencjalnych klientów, prowadzenia rozmowy telefonicznej i spotkania handlowego. Będą również potrafili unikać „pułapek” handlowych.

Program:
1. Psychologia sprzedaży i komunikacja – robimy interesy z tymi, których znamy, kupujemy od tych, których lubimy.
    Akt komunikacyjny i jego determinanty. Typologia klienta.
2. Prospekting – poszukiwanie nowych klientów (bazy danych, referencje, klienci konkurencji, byli klienci).
3. Rozmowa telefoniczna – skuteczne korzystanie z telefonu w kontaktach biznesowych - ćwiczenia.
4. Spotkanie handlowe – relacja, informacja, prezentacja, sprzedaż - ćwiczenia praktyczne.

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR