1. Metaprogramy i język perswazji w pracy z klientem

Celem szkolenia jest poznanie sposobów myślenia klienta i programów według których może działać i podejmować decyzje. Poznanie języka stosowanego w reklamie zwiększy skuteczność oddziaływania na klienta. Połączenie wiedzy na temat metaprogramów i lingwistyki można wykorzystać w procesie sprzedaży, marketingu i negocjacjach.

Program:
1. Czym są metaprogramy.
2. Jak zdiagnozować metaprogram klienta.
3. Jak dostosować ofertę do metaprogramu klienta - ćwiczenia.
4. Struktury lingwistyczne stosowane w reklamie i ich skuteczność.
5. Pisanie ulotek reklamowych, informacji, wiadomości mailowych - ćwiczenia.

< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012