7. Jak skutecznie współpracować z rodzicami w placówce edukacyjnej

Celem warsztatu jest zdobycie praktycznych umiejętności współpracy z grupą rodziców w przedszkolu i szkole. Uczestnicy biorą udział w wybranych ćwiczeniach dzięki czemu sami mogą ocenić ich przydatność i skuteczność dla nich i grupy rodziców z którą pracują.

Program:
1. Podstawy budowania relacji z rodzicami
2. Jak zaplanować spotkania integrujące rodziców
3. Formy współpracy z rodzicami - propozycje
4. Włączanie rodziców do działań placówki
5. Dyskusja

Czas: 4 godziny
Cena: 85 zł /osobę
< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR