6. Budowanie zespołu, warsztat integrujący – pracowników, klasę, grupę

Cel warsztatu: podczas tego warsztatu dowiesz się jak zintegrować grupę osób z którymi pracujesz. Dzięki temu grupa będzie lepiej porozumiewała się pomiędzy sobą, sprawniej pracowała i osiągała lepsze wyniki. Integracja zespołu może też zapobiegać konfliktom. Proponowane zabawy i ćwiczenia pomogą wyłonić naturalnych liderów oraz określić pozycję poszczególnych osób w danej grupie.


Czas: 4 godziny
Cena: 85 zł/osobę
< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR