5. Nauczyciel jako urzędnik państwowy, czyli co robić by uczniowie nas szanowali.

Celem warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy na temat kształtowania się w świadomości młodego człowieka autorytetu oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy współczesny nauczyciel może nim być dla swojego ucznia. Co o tym decyduje? Jak dbać o swój autorytet, jak rozmawiać z uczniem i udzielać mu konstruktywnej informacji zwrotnej?

Program:
1. Czym jest autorytet?
2. Jakimi cechami musi charakteryzować się nauczyciel, by cieszyć się autorytetem w klasie?
3. NIL – nowa metoda dominująca w szkole.
4. Czym są narzędzia skutecznej komunikacji? – warsztat umiejętności pedagoga.
5. Jak udzielać uczniom konstruktywnej informacji zwrotnej?
6. Za co uczeń ceni nauczyciel?

Czas: 4 godz.
Cena: 85 zł / osobę
< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR