3. Rozwiązywanie konfliktów w grupie rówieśniczej

Celem szkolenia jest poznanie przyczyn powstawania konfliktów takie jak komunikacja interpersonalna, różnice kulturowe, pełnione role społeczne, potrzeby i osobowość. Uczestnicy szkolenia w sposób praktyczny, poprzez ćwiczenia zdobędą umiejętność pracy z grupą w celu zapobiegania występowania sytuacji konfliktowych, a także pogłębiania świadomości dzieci i młodzieży na temat przyczyn powstawania konfliktów.

Program:
1. Przyczyny nieporozumień wynikające z różnic w komunikacji interpersonalnej.
2. Pozostałe przyczyny powstawania konfliktów.
3. Rodzaje konfliktów.
4. Fazy konfliktów.
5. Wybrane techniki rozwiązywania konfliktów.
6. Style reakcji na sytuacje konfliktową.
7. Zapobieganie powstawania sytuacji konfliktowych - zestaw ćwiczeń.

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR