2. Alternatywne rozwiązywanie konfliktów - negocjacje i mediacje pozasądowe

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat sposobów rozwiązywania konfliktów dzięki zastosowaniu technik negocjacyjnych lub mediacji. Uczestnicy dowiedzą się w jakich sytuacjach i w jaki sposób można podejmować rozmowy negocjacyjne, a kiedy włączyć mediatora.


Program:

 1.  Przyczyny barier komunikacyjnych, konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
      - Etapy procesu sytuacji konfliktowej.
      - Style i formy rozwiązywania konfliktu.
 2.   Rozstrzyganie a rozwiązywanie sporów. 
 3.   Warunki niezbędne dla sytuacji negocjacyjnej – modelowy przebieg negocjacji.
 4.   Definicja mediacji – wstęp.
 5.   ADR czyli alternatywne metody rozstrzygania sporów.
 6    Formy ADR w systemie prawa Polskiego – w skrócie.
 7.   Rodzaje i zasady mediacji.
 8.   Modelowy przebieg mediacji (paradygmat).
 9.   Style, strategie i zasady działania mediatora i negocjatora.
10.  Warsztaty komunikacyjne oraz kształtowanie umiejętności efektywnego prowadzenia mediacji (symulacje mediacji).

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR