CHOREOTERAPIA I TANIEC TERAPEUTYCZNY - Kurs 40 godzin

Celem Kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu terapii poprzez ruch i taniec. Nauczysz się stosować ciekawe metody pracy z ciałem i wykorzystywać różne formy ruchu oraz tańca podczas zajęć z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi. 

Poprzez aktywny udział w zajęciach uczestnicy doświadczą terapeutycznej mocy tańca, doświadczą tego, w jaki sposób uwolnić napięcie nagromadzone w ciele pod wpływem stresu, zwiększą świadomość własnego ciała, doświadczą radość płynącą ze wspólnego tańca w kręgu. Dowiedzą się w jaki sposób praca z ciałem i ruchem prowadzi do wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz szacunku, zaufania i akceptacji dla siebie i innych.   Uruchomią wyobraźnię, czego efektem będzie tworzenie własnych kompozycji tanecznych. Uczestnicy zdobędą bogaty warsztat pracy bowiem program Kursu przygotowany jest z myślą o tych, którzy szukają kreatywnych metod pracy terapeutycznej, którzy chcą zdobyć nowe doświadczenie i inspirację do dalszej pracy.

Dla kogo?
Na Kurs zapraszamy terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, trenerów, instruktorów, animatorów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, fizjoterapeutów, studentów, osoby pracujące z grupami i chcące wzbogacić swój warsztat pracy, uzupełnić wiedzę oraz umiejętności, osoby zainteresowane własnym rozwojem. 
Kurs prowadzony jest w formie pracy warsztatowej.   

Program (aktualny od stycznia 2018 r.):

 1. Teoretyczne podstawy choreoterapii. 
 2. Ćwiczenia integrujące grupę. 
 3. Rozgrzewka. 
 4. Zabawy z rekwizytami. 
 5. Tempo, kierunek, przestrzeń, rytm. 
 6. Praca w parach. Kontakt. 
 7. Praca w grupach i zespole. 
 8. Improwizacje ruchowe przy muzyce. 
 9. Ruch planowany.  
10. Tańce integracyjne. 
11. Automasaż. 
12. Przestrzeń w tańcu i życiu. 
13. Ja sam - świadomość ciała. 
14. Relaksacja. 
15. Tworzenie inscenizacji ruchowych i przedstawień tanecznych.

Czas trwania:  40 godzin dydaktycznych
Organizacja Kursu:  zajęcia odbywają się w soboty i niedziele - 2 zjazdy
                              w godzinach 10.00-18.00 lub codziennie przez 4 dni.

Otrzymasz: zaświadczenie ukończenia Kursu,
czekają na Ciebie również płyty, skrypty, serwis kawowy, słodkie przekąski, owoce oraz ciepły posiłek.

Miejsce Kursu:  41-500 Chorzów ul. Marii Konopnickiej 9/1

Inwestycja wynosi:  1600 zł  za osobę 

w celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zadatek w wysokości 300 zł,
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności.

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.

 
===========================================

Chorzów

Edycja weekendowa             - trwają zapisy - 

     2 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 10-18

Terminy zjazdów:  

    08.02.2020 - 09.02.2020    oraz   15.02.2020 - 16.02.2020 


===========================================


Chorzów
 
Edycja wakacyjna:                  - trwają zapisy -

     2 zjazdy 2 - dniowe - sobota i niedziela w godz. 10-18

Terminy zjazdów:

       27.06.2020 - 28.06.2020   oraz   04.07.2020 - 05.07.2020
 

=========================================== 


Warszawa

Edycja weekendowa              - trwają zapisy - 

     2 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 10-18

Terminy zjazdów:   
  
     01.02.2020 - 02.02.2020   oraz   22.02.2020 - 23.02.2020

===========================================


Jelenia Góra                  

Edycja weekendowa               trwają zapisy - 

      2 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 10-18

Terminy zjazdów:  

     29.02.2020 - 01.03.2020  oraz  21.03.2020 - 22.03.2020
 

===========================================

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012