CHOREOTERAPIA I TANIEC TERAPEUTYCZNY - Kurs 40 godzin

Celem Kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu terapii poprzez ruch i taniec. Nauczysz się stosować ciekawe metody pracy z ciałem i wykorzystywać różne formy ruchu oraz tańca podczas zajęć z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi. 

Poprzez aktywny udział w zajęciach doświadczysz terapeutycznej mocy tańca i na pewno zyskasz więcej pozytywnej energii. Doświadczysz tego, w jaki sposób uwolnić napięcie nagromadzone w ciele pod wpływem stresu, popracujesz nad świadomością własnego ciała, doświadczysz radości płynącej ze wspólnego tańca w kręgu. Dowiesz się w jaki sposób praca z ciałem i ruchem prowadzi do wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz szacunku, zaufania i akceptacji dla siebie i innych. Z pewnością uruchomisz wyobraźnię, czego efektem będzie tworzenie własnych kompozycji tanecznych. Zdobędziesz bogaty warsztat pracy bowiem program Kursu przygotowany jest z myślą o tych, którzy szukają kreatywnych metod pracy terapeutycznej, którzy chcą zdobyć nowe doświadczenie i inspirację do dalszej pracy.

Dla kogo?
Na Kurs zapraszamy terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, trenerów, instruktorów, animatorów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, fizjoterapeutów, studentów, osoby pracujące z grupami i chcące wzbogacić swój warsztat pracy, uzupełnić wiedzę oraz umiejętności, osoby zainteresowane własnym rozwojem. Kurs prowadzony jest w formie pracy warsztatowej. Podczas Kursu samodzielnie poprowadzisz zajęcia, dzięki czemu sprawdzisz się w roli choreoterapeuty, a także dokonasz analizy pracy grupowej. Nauczysz się planowania ćwiczeń, świadomego ich wykorzystania i odczytania ważnych dla terapeuty informacji jakie z nich płyną. 

Program:
  1. Teoretyczne podstawy choreoterapii.
  2. Czynniki leczące w choreoterapii.
  3. Rozgrzewka uwalniająca jednostkę od napięć i otwierającą drogę do relaksacji.
  4. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe (rozciągające, poprawiające koordynację ruchową, elastyczność,
      miękkość i obszerność ruchu, ćwiczenia wymagające pracy samodzielnej jak i współdziałania z jednym partnerem,
      kilkoma lub całą grupą).
  5. Improwizacje ruchowe przy muzyce.
  6. Ruch planowany.
  7. Podstawy tańca integracyjnego.
  8. Tańce w kręgu.
  9. Zabawa rytmem, dźwiękiem, tempem.
10. Znaczenie dotyku, automasaż.
11. Znaczenie przestrzeni w tańcu i życiu.
12. Ćwiczenia na rozwijanie świadomości ciała.
13. Intensyfikacja - doświadczenie różnorodnych odmian ruchu, trudności i wariantów poruszania się w sposób
      szybki i wolny - ma na celu wykształcenie umiejętności świadomego korzystania z różnych wariantów tempa
      w życiu codziennym.
14. Relaksacja przy muzyce.
15. Trening terapeuty.

Czas trwania:  40 godzin dydaktycznych
Organizacja Kursu:  zajęcia odbywają się w soboty i niedziele - 2 zjazdy
                              w godzinach 10.00-18.00 lub codziennie przez 4 dni.

Otrzymasz: zaświadczenie ukończenia Kursu,
czekają na Ciebie również płyty, skrypty, serwis kawowy, słodkie przekąski, owoce oraz ciepły posiłek.

Miejsce Kursu:  41-500 Chorzów ul. Marii Konopnickiej 9/1

Inwestycja wynosi:  1400 zł  za osobę,
w celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 400 zł,
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności.

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.Chorzów

Edycja weekendowa             - trwają zapisy - 

     2 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 10-18

Terminy zjazdów:  październik 2018

Chorzów
 
Edycja wakacyjna                  - trwają zapisy -

     Codziennie przez 4 kolejne dni w godz. 10-18

Termin:   28.06.2018
                29.06.2018
                30.06.2018 
                01.07.2018
Warszawa

Edycja weekendowa              - trwają zapisy - 

     2 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 10-18

Terminy zjazdów:   czerwiec 2018
Jelenia Góra                  

Edycja weekendowa               trwają zapisy - 

      2 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 10-18

Terminy zjazdów:  kwiecień/maj 2018
 

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012