ARTETERAPIA - Kurs metodyczny z superwizją 120 godzin

Kurs pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu arteterapii, prowadzenia grupy w procesie rozwoju i zmiany oraz profesjonalnego budowania wizerunku arteterapeuty.

Przeznaczony jest dla osób, które ukończyły Kurs arteterapii w Fabryce Kreatywności lub w innej placówce edukacyjnej – kursy, studia podyplomowe. 

Podczas wspólnych działań warsztatowych poznasz nowe obszary arteterapii. Będzie to czas mentoringu, wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami. Podczas całego cyklu zaplanowaliśmy superwizję i coaching, jako elementy wzmacniające arteterapeutę. 

To Kurs, który pomoże Ci szlifować Twoje umiejętności arteterapeuty na przestrzeni 6 miesięcy.  
Tutaj będziesz mógł sprawdzić swoje pomysły, projekty arteterapeutyczne i otrzymać informacje zwrotne od grupy i prowadzących. To również czas na pracę nad metodyką sesji arteterapeutycznych, pracy z grupą oraz procesu grupowego. To trening uważności, słuchania oraz udzielania informacji zwrotnej, prowadzenia klienta i grupy w procesie zmiany. 

Kurs prowadzony jest przez pedagogów, arteterapeutów, specjalistów w danej dziedzinie arteterapii. 
Superwizję i coaching prowadzi dyplomowany coach i arteterapeuta z 10 - letnim stażem pracy.

Aby zakwalifikować się na Kurs należy przesłać dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie ukończenia Kursu z zakresu arteterapii. Przewidziana jest również rozmowa wstępna.


Program: 

Moduł 1 - (40 godzin) 

1. Proces świadomego budowania zespołu. 
2. Proces grupowy – czym jest i jak sobie z nim radzić. 
3. Świadome budowanie wizerunku arteterapeuty.
4. Sztuki plastyczne w arteterapii - nowe obszary i pomysły.
5. Ja - arteterapeuta – czas dzielenia się doświadczeniem i pomysłami. 
6. Czas mentoringu i superwizji – spotkania indywidualne oraz w małych zespołach. 

 Moduł 2 - (40 godzin) 

1. Metodyka pracy z grupą. 
2. Trudny uczestnik, trudna grupa – co robić? 
3. Doskonalenie umiejętności budowania relacji w sytuacji terapeutycznej z klientem oraz jego otoczeniem (rodzina, opiekunowie). 
4. Tworzywa przekształcalne w arteterapii – nowe obszary i pomysły. 
5. Ja - arteterapeuta – czas dzielenia się doświadczeniem i pomysłami. 
6. Czas mentoringu i superwizji – spotkania indywidualne oraz w małych zespołach. 

 Moduł 3 - (40 godzin) 

1. Projektowanie działań w przestrzeni arteterapii. 
2. Nowe media w arteterapii (fotografoterapia, filmoterapia, performance, street art…)
3. Planowanie własnej ścieżki rozwoju. 
4. Arteterapeuta – twórca. Galeria i wernisaż, wieczór literacki, pokaz, etiuda, performance…
5. Ja - arteterapeuta - czas dzielenia się doświadczeniem i pomysłami. 
6. Czas mentoringu, informacja zwrotna, podsumowanie procesu „dojrzewania” i zmiany. 


Organizacja zajęć: 
  • Kurs odbywa się w soboty i niedziele - 6 zjazdów weekendowych 1 x w miesiącu.
  • Kurs prowadzony jest warsztatowo, w małych grupach, w miłej i przyjaznej atmosferze.
  • Kurs prowadzony jest zazwyczaj w godzinach 09-18 z przerwami na odpoczynek oraz posiłek. 
Organizator zapewnia wszystkie materiały niezbędne do działań warsztatowych.
Otrzymasz: zaświadczenie ukończenia Kursu,
czekają na Ciebie również serwis kawowy, słodkie przekąski, owoce oraz ciepły posiłek. 

Miejsce Kursu:  Chorzów 
 
Inwestycja wynosi:  4500 zł  za osobę, 
Absolwenci Fabryki Kreatywności:  3900 zł 
Opłata za Kurs przyjmowana jest w całości (jednorazowo) lub w miesięcznych ratach.
w celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł,
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności.

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.
posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR