ARTETERAPIA - Kurs 120 godzin

Do kogo skierowany jest Kurs...
Arteterapia jest coraz bardziej popularną dziedziną edukacji i terapii. Szeroko stosowana przez pedagogów, psychologów i terapeutów. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem rodziców. To działania wykorzystujące sztukę, które można wykorzystywać w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak też w celu rozwijania talentów w pracy z dzieckiem zdolnym. Dlatego właśnie Kurs jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczycieli w związku z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z elementami arteterapii pomagają w pokonywaniu lęków, uwalnianiu od zahamowań, wzmacniają wiarę we własne możliwości, pobudzają ekspresję twórczą. Kształtują wrażliwość i zdolność wyrażania uczuć oraz umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych. Ogromną wartością arteterapii jest jej udział w procesie osobotwórczym człowieka. Działania skoncentrowane są na twórczości rozumianej jako proces, jako tworzenie samego siebie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój wrażliwości percepcyjnej, emocjonalnej i poznawczej, co wpływa na rozwój zdolności twórczych uczestników. Duże znaczenie ma tu podejmowany dialog werbalny i pozawerbalny. Prace powstające podczas działań twórczych są początkiem procesu zmiany...
Program Kursu:

 Lp.    Temat zajęć
 Ilość
godzin

 1.  Warsztat umiejętności społecznych - integracja grupy, komunikacja interpersonalna
 oraz budowanie kontaktu z klientem i grupą (elementy NLP).
  16
 2.  Historia, cele i funkcje arteterapii.

   4
 3.  Znaczenie emocji w procesie arteterapeutycznym, komunikacja pozawerbalna - mandala.

   2
 4.  Stymulowanie zmysłów - smak, węch, dotyk...
 warsztat polisensoryczny Jestem owocem.
   4
 5.  Chromoterapia - terapia kolorem.

   2
 6.  Sylwoterapia i hortiterapia - terapia poprzez kontakt z przyrodą (drzewa i ogrody).

   6
 7.  Bajkoterapia - warsztat pisania bajki relaksacyjnej i terapeutycznej
 oraz komponowanie ilustracji filcem malowanej.
   4
 8.  Portret i autoportret jako początek dialogu z sobą i z drugim człowiekiem.

   4
 9.  Muzykoterapia - wspólne przeżywanie i czerpanie radości z muzyki.
 Aktywne słuchanie muzyki według metody Batii Strauss, muzyka w pracy z osobą niepełnosprawną.
  12
10.
 Muzykoterapia - warsztat bębniarski (ekspresja zamiast agresji).

   2
11.  Misy i gongi w terapii - relaksacja i masaż dźwiękiem.

   2
12.
 Pogłębianie świadomości wartości, sposób myślenia kluczem do szczęścia.
 Teoria Poziomów Wartości Gravesa - Warsztat szczęścia
- pudełko wartości.
   6
13.
 Budzenie kreatywności, rozwijanie kreatywnego myślenia - Trening Twórczości.

   4
14.  Artystyczne sposoby radzenia sobie ze stresem - Sfilcuj swój stres.

   4
15.  Teatr w edukacji, profilaktyce i terapii.

   4
16.  Plastykoterapia - ćwiczenia arte... wykorzystujące inspirujące techniki plastyczne.

   2
17.
 Poezjoterapia - warsztat literacki.

   4
18.
 Metaloplastyka - Wydobądź to co ukryte.

   2
19.  Autoportret sfilcowany - technika filcowania na mokro.

   6
20.  Fotografoterapia - emocje złapane obiektywem.

   2
21.  Choreoterapia i taniec terapeutyczny.

   4
22.  Tworzywa przekształcalne w arteterapii - Co Cię gniecie.

   4
23.  Malarstwo intuicyjne w arteterapii - elementy metody Vedic Art.

   4
24.  Bhp oraz etyka w pracy arteterapeuty.

   2
25.
 Analiza prac w arteterapii oraz narzędzia i procesy diagnostyczne.
 Zmiana w procesie arteterapeutycznym.
  10
26.
 Egzamin i wystawa prac uczestników.

   4
                                                                                                                         
                                                                                                                          Razem:

  120


Organizacja zajęć:
  • Kurs odbywa się zazwyczaj w soboty i niedziele - 5 zjazdów weekendowych.
  • Kurs odbywa się stacjonarnie oraz e-learningowo, razem 120 godzin dydaktycznych.
  • Kurs prowadzony jest warsztatowo, w małych grupach, w miłej i przyjaznej atmosferze.
  • Kurs prowadzony jest zazwyczaj w godzinach 09-18 z przerwami na odpoczynek oraz posiłek.
  • Kurs czasami prowadzony jest w formie przyspieszonej - spotkania codziennie przez kolejne dni.
  • Kurs kończy się egzaminem oraz wystawą prac uczestników, które powstaną podczas warsztatów.
Organizator zapewnia wszystkie materiały niezbędne do działań warsztatowych, między innymi:
notesy, długopisy, mazaki, farby, blejtramy, pędzle, kleje, płótna, papier, brystol, blok techniczny biały i kolorowy,
kalkę techniczną, folię, bibułę, sznurek, wstążki, wełnę, filc, igły, materiały do filcowania, koraliki i różne elementy ozdobne, materiały do wykonania instrumentów, narzędzia, dłutka, glinę, masy i tworzywa przekształcalne, kredki świecowe, kredki - pastele suche i olejne, materiały do decoupagu, materiały do stymulacji zmysłów oraz wiele innych.

Otrzymasz:
zaświadczenie ukończenia Kursu,
czekają na Ciebie również płyty, skrypty, serwis kawowy, słodkie przekąski, owoce oraz ciepły posiłek.

Miejsce Kursu:  41-500 Chorzów ul. M.Konopnickiej 9/1

Inwestycja wynosi:  3900 zł  za osobę,
w celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł,
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności.
Chorzów

Edycja weekendowa                 - trwają zapisy -

        Termin:  jesień 2017

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.
Warszawa

Edycja weekendowa                 - trwają zapisy -

      Termin:  Wrzesień - Listopad 2017

   09.2017     w godz.  09.00-18.00
   09.2017     w godz.  09.00-18.00
   10.2017     w godz.  09.00-18.00
   10.2017     w godz.  09.00-18.00
   11.2017 
    w godz.  09.00-18.00

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.
Jelenia Góra


Edycja weekendowa                  - trwają zapisy -

       Termin:  Wrzesień - Listopad 2017

   09.2017     w godz.  09.00-18.00
   09.2017     w godz.  09.00-18.00
   10.2017     w godz.  09.00-18.00
   10.2017     w godz.  09.00-18.00
   11.2017     w godz.  09.00-18.00

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.
Ogrodzieniec - Jura Krakowsko-Częstochowska

Edycja letnia wakacyjna połączona z wypoczynkiem      - trwają zapisy
-  

      Termin:  Lipiec 2018    -->  zobacz szczegóły

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki. 

Zdjęcia z poprzednich edycji Kursu można oglądać na naszym profilu na Facebooku:

 -->
    https://pl-pl.facebook.com/pages/Arteterapia-Fabryka-Kreatywno%C5%9Bci/319203068132198

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012