ARTETERAPIA - Kurs 120 godzin

Arteterapia jest coraz bardziej popularną dziedziną edukacji i terapii. Szeroko stosowana przez pedagogów, psychologów i terapeutów. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem rodziców. Szeroko stosowana przez pedagogów, psychologów i terapeutów. To działania wykorzystujące sztukę, które można stosować w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, z osobami starszymi oraz z niepełnosprawnościami lub chorymi. Warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z elementami arteterapii pomagają w pokonywaniu lęków, uwalnianiu od zahamowań, wzmacniają wiarę we własne możliwości, pobudzają ekspresję twórczą. Kształtują wrażliwość i zdolność wyrażania uczuć oraz umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych. Ogromną wartością arteterapii jest jej udział w procesie osobotwórczym człowieka. Działania skoncentrowane są na twórczości rozumianej jako proces, jako tworzenie samego siebie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój wrażliwości percepcyjnej, emocjonalnej i poznawczej, co wpływa na rozwój zdolności twórczych uczestników. Duże znaczenie ma tu podejmowany dialog werbalny i pozawerbalny. Prace powstające podczas działań twórczych są początkiem procesu zmiany... 


Cele Kursu ujęte w kategoriach uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu 
1. Skutecznej komunikacji w edukacji i terapii, procesu grupowego i podstaw pracy z grupą. 
2. Historii, celu i funkcji arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, sztuk teatralnych w edukacji, rozwoju i terapii,     choreoterapii, fotografoterapii, malarstwa intuicyjnego, narzędzi diagnostycznych w arteterapii. 
3. Zasad związanych z planowaniem sesji terapeutycznej.  
4. Podstawowej wiedzy z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie i starszymi w arteterapii. 

W zakresie umiejętności: 
1. Zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi sztuki w przestrzeni edukacji, rozwoju i terapii. 
2. Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu: - sztuk plastycznych - rysunek kredką, pastelami, malarstwo akrylowe na płótnie, - technik zdobniczych (decoupage), - technik z użyciem tworzyw przekształcalnych (masa solna, masa samoutwardzalna typu glina, mydło, filcowanie na sucho i mokro), - technik mieszanych (collage),  
3. Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu teatroterapii, choreoterapii, muzykoterapii, relaksacji. 
4. Zdobycie umiejętności w zakresie analizy prac i chromoterapii.  
5. Zdobycie umiejętności projektowania działań edukacyjnych, rozwojowych lub terapeutycznych poprzez pryzmat zaplanowanego celu z zastosowaniem wybranych narzędzi z zakresu sztuki. 

W zakresie kompetencji społecznych: 
1. Umiejętność nawiązywania kontaktu i skuteczna komunikacja z grupą lub indywidualnym uczestnikiem procesu arteterapeutycznego. 
2. Przygotowanie do ustawicznego rozwijania swoich umiejętności z zakresu arteterapii.  
3. Przygotowanie do pracy w zespole wielospecjalistycznym (terapeuta, pedagog, psycholog, lekarz). 
4. Umiejętność prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z grupą lub indywidualnie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie oraz w podeszłym wieku.

Program:

 lp. temat zajęć                        godziny
teoretyczne
 godziny
praktyczne
 1.  Warsztat umiejętności społecznych   5  5
 2.   Historia, cele i funkcje arteterapii  5  0
 3.   Sztuki plastyczne w arteterapii  0  20
 4.  Teatroterapia (drama, pantomima,improwizacje)  1  4
 5.   Choreoterapia i taniec terapeutyczny  1  4
 6.   Muzykoterapia  0  15
 7.  Biblioterapia (bajkoterapia i poezjoterapia)   Filmoterapia  2  13
 8.   Fotografoterapia  1  4
 9.   Sylwoterapia i hortiterapia  1  4
 10.  Tworzywa przekształcalne oraz techniki  zdobnicze w arteterapii 
 0  20
 11.  Profilaktyczna i terapeutyczna funkcja sztuki  0  5
 12.  Diagnoza potrzeb i analiza prac w arteterapii 
 2  3
 13.   Projektowanie sesji arteterapeutycznej  2  3
  razem  
 20  100W ramach kursu doświadczysz działań: 

- warsztat malarski (farby akrylowe na płótnie) 
- collage, i techniki mieszane, rysunek suchymi pastelami
- decoupage 
- filcowanie – na sucho (formy płaskie i przestrzenne) i mokro (forma płaska) 
- metaloplastyka 
- masy przekształcalne 
- chromoterapia 
- elementy Vedic Art. (wprowadzenie do tematu) 
- aktywne słuchanie muzyki według metody Batii Strauss 
- bogaty warsztat muzykoterapii (improwizacje muzyczne) i relaksacja dźwiękiem 
- działania dramowe, pantomima, improwizacje, tworzenie krótkich etiud teatralnych 
- ruch i taniec oraz tańce w kręgu 
- napiszesz bajkę terapeutyczną oraz wiersz

Zajęcia prowadzą (w różnych edycjach zamiennie): 

- Jolanta Łysakowska 
- Sara Knapik-Szweda 
- Ewa Walasek-Grzegorzak
- Patrycja Ślusarska
- Anna Bobrzecka
- Agata Śliwa
Ewelina Dehn 
- Agnieszka Siemek
- Leszek Angulski 
- Tomasz Gluźniewicz
Organizacja zajęć:
  • Kurs odbywa się zazwyczaj w soboty i niedziele - 5 zjazdów weekendowych.
  • Kurs odbywa się stacjonarnie oraz e-learningowo, razem 120 godzin dydaktycznych.
  • Kurs prowadzony jest warsztatowo, w małych grupach, w miłej i przyjaznej atmosferze.
  • Kurs prowadzony jest zazwyczaj w godzinach 09-18 z przerwami na odpoczynek oraz posiłek.
  • Kurs czasami prowadzony jest w formie przyspieszonej - spotkania codziennie przez kolejne dni.
  • Kurs kończy się wystawą prac uczestników, które powstaną podczas warsztatów.
Organizator zapewnia wszystkie materiały niezbędne do działań warsztatowych, między innymi:
notesy, długopisy, mazaki, farby, blejtramy, pędzle, kleje, płótna, papier, brystol, blok techniczny biały i kolorowy,
kalkę techniczną, folię, bibułę, sznurek, wstążki, wełnę, filc, igły, materiały do filcowania, koraliki i różne elementy ozdobne, materiały do wykonania instrumentów, narzędzia, dłutka, glinę, masy i tworzywa przekształcalne, kredki świecowe, kredki - pastele suche i olejne, materiały do decoupagu, materiały do stymulacji zmysłów oraz wiele innych.

Otrzymasz:
zaświadczenie ukończenia Kursu,
czekają na Ciebie również płyty, skrypty, serwis kawowy, słodkie przekąski, owoce oraz ciepły posiłek.

Miejsce Kursu:  Chorzów, Warszawa, Kłodzko, Poznań

Inwestycja wynosi:  4500 zł netto (+23% VAT) za osobę,
w celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł,
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności.

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.


==================================== 


Chorzów

Edycja weekendowa            - trwają zapisy -

     5 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 09.00-17.00

kolejne terminy (mogą ulec zmianie)

 marzec - czerwiec 2022
     


===================================== 


Warszawa

Edycja weekendowa            - trwają zapisy -

     5 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 09.00-17.00

marzec - czerwiec 2022

   
=====================================


Bystrzyca Kłodzka


Edycja weekendowa           - trwają zapisy -

     5 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 09.00-17.00

marzec - czerwiec 2022


=====================================


Poznań

Edycja weekendowa           - trwają zapisy -

5 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 09.00-17.00

marzec - czerwiec 2022


Aktualne terminy prześlemy mailem lub proszę dzwonić.===================================== 


Ogrodzieniec - Jura Krakowsko-Częstochowska

Edycja letnia wakacyjna połączona z wypoczynkiem      - trwają zapisy
-  

      Termin:  17-23.07.2022    -->  zobacz szczegóły
Zdjęcia z poprzednich edycji Kursu można oglądać na naszym profilu na Facebooku:

 -->
    https://pl-pl.facebook.com/pages/Arteterapia-Fabryka-Kreatywno%C5%9Bci/319203068132198
ARTETERAPIA - Studia podyplomowe

TERAPIA ZAJĘCIOWA - Studia podyplomowe

COACHING w zdrowiu i terapii - studia podyplomowe

ARTETERAPIA - Kurs 120 godzin

ARTETERAPIA - Kurs metodyczny z superwizją 120 godzin

PLENER MALARSKI - wakacje inne niż zwykle

VEDIC ART - warsztat malarski

WARSZTATY ARTYSTYCZNE z Wiesławem Karolakiem

W KOBIECYM GRONIE - warsztaty uważności i relaksacji

SYLWOTERAPIA i TERAPIA LASEM - kurs i warsztaty wakacyjne

ZMALUJ COŚ.... czyli wakacje z farbą i pędzlem dla każdego

IKONOPISANIE - wczasy i kurs

WCZASY Z ARTETERAPIĄ

MAKRAMA - kurs 30 godz.

ARTETERAPIA w pracy z młodzieżą i dorosłymi - Kurs 40 godzin

CHOREOTERAPIA I TANIEC TERAPEUTYCZNY - Kurs 40 godzin

TEATR W EDUKACJI, PROFILAKTYCE I TERAPII - Kurs 40 godzin

Program 60+

AKADEMIA MENEDŻERA - Kurs 100 godzin

AKADEMIA COACHINGU - Kurs 100 godzin

AKADEMIA TRENERA - Kurs 100 godzin

PRAKTYK NLP - Kurs 60 godzin

MASTER NLP - Kurs 60 godzin

TRENER NLP - Kurs 100 godzin

---

SZKOLENIA BIZNESOWE

MODUŁ I - Budowanie relacji z klientem i pracownikami

MODUŁ II - Tajemnice skutecznej sprzedaży

MODUŁ III - Rozwój zawodowy pracowników

MODUŁ IV - Rozwój firmy, urzędu, organizacji

MODUŁ V - Nie tylko dla liderów

MODUŁ VI - Zanim zostaniesz pracownikiem

SZKOLENIA PEDAGOGICZNE

MODUŁ I - Dziecko zdolne w placówce edukacyjnej

MODUŁ II - Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MODUŁ III - Doskonalenie warsztatu pracy

MODUŁ IV - Rozwój zawodowy

MODUŁ V - Budowanie relacji z rodzicami i uczniami

MODUŁ VI - Rozwój osobisty

KONFERANSJER

DLA DZIECI: URODZINY, FESTYNY, OPIEKA

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR