Zawodowy Kurs Arteterapii

To oferta dla nauczycieli i specjalistów, którzy realizują zadania wynikające z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dzieckiem z deficytami oraz z dzieckiem zdolnym. To również propozycja dla terapeutów i osób pracujących z młodzieżą, osobami dorosłymi, starszymi w obszarach terapeutycznych i w zakresie rozwoju osobistego.

Więcej informacji w zakładce Zawodowy Kurs Arteterapii.Relacja z poprzednich edycji Kursu na facebooku:

http://www.facebook.com/pages/Arteterapia-Fabryka-Kreatywno%C5%9Bci/319203068132198?ref=hl< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012