Arteterapia - Konferencja w Gliwicach

KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA
Arteterapia „Twórczość wspomagająca rozwój” - Gliwice 06.06.2013

Program konferencji

Sesja plenarna

08.00 – 09.00 - Rejestracja uczestników
09.00 – 09.15 - Rozpoczęcie konferencji
09.15 – 09.35 - prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
                         Mitologizowanie arteterapii czy prawdziwy zakres naprawczy sztuki
09.40 – 10.00 - dr Grażyna Szafraniec
                         Twórczość dla rozwoju - założenia a efekty
10.05 – 10.25 - mgr Katarzyna Niewiadomska
                         Doskonalenie zmysłów a rozwój twórczości u dzieci - zastosowanie materiałów Marii Montessori

10.30 – 10.50 - PRZERWA KAWOWA

10.50 – 11.10 - dr Anna Glińska-Lachowicz
                         Walory arteterapeutyczne muzyki i ruchu w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
11.15 – 11.35 - dr Krzysztof Stachyra
                         Relacja człowiek - muzyka - człowiek jako istota muzykoterapii
11.40 – 12.00 - dr Anita Stefańska
                         Teatr Idei jako przykład koncepcji zastosowań technik improwizacji w teatrze terapeutycznym

12.00 – 12.20 - PRZERWA KAWOWA

12.20 – 12.40 - mgr Julita Błońska-Charchut
                         Znaczenie introjektów w pracy terapeutycznej z dziećmi z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
12.45 – 13.05 - dr Iwona Wendreńska
                         Odkrywanie poprzez czytanie: czytelnictwo i biblioterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi
                         intelektualnie
13.10 – 13.30 - mgr Jolanta Łysakowska
                          Bajka terapeutyczna w edukacji i terapii dziecka
13.35 – 13.55 - Wojciech Kotylak
                         Drzewo marzeń - projekt arteterapeutyczny

13.55 – 14.10   Podsumowanie części plenarnej.

14.10 – 14.50 - PRZERWA – LUNCH 1

Sesja warsztatowa

14.50 – 16.20 Warsztaty 1 część:

Warsztat nr 1. dr Anita Stefańska
                       Teatr idei jako przykład koncepcji zastosowań techniki improwizacji w teatrze terapeutycznym
Warsztat nr 2. dr Anna Glińska-Lachowicz
                        Możliwości wykorzystania filmu, dźwięku i ruchu w pracy z grupą
Warsztat nr 3. dr Krzysztof Stachyra
                        Muzykoterapeutyczne inspiracje do pracy z grupą
Warsztat nr 4. dr Grażyna Szafraniec
                        Twórczość dla rozwoju - założenia a efekty
Warsztat nr 5. mgr Julita Błońska-Charchut
                        Karty dialogowe w pracy terapeutycznej dzieci i młodzieży ( wykorzystanie pedagogiki Gestalt)
Warsztat nr 6. mgr Romana Bylińska
                        Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą - rozwijanie aktywności muzycznej, plastycznej i ruchowej
Warsztat nr 7. mgr Katarzyna Olech, mgr Karolina Botor
                       Tańce integracyjne i zabawy z chustą Klanza
Warsztat nr 8. mgr Ewa Walasek
                        Dookoła marzeń - terapia przez sztuki wizualne
Warsztat nr 9. mgr Joanna Zając
                        Edukacja przez ruch - wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

16.30 – 18.00 Warsztaty 2 część:

Warsztat nr 10. mgr Jolanta Łysakowska
                         Jeż, kłujący zwierz - bajka terapeutyczna
Warsztat nr 11. dr Anna Glińska-Lachowicz
                          Możliwości wykorzystania filmu, dźwięku i ruchu w pracy z grupą
Warsztat nr 12. mgr Aleksandra Pyrzyk-Kuta
                          Ludoterapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
Warsztat nr 13. dr Grażyna Szafraniec
                          Twórczość dla rozwoju - założenia a efekty
Warsztat nr 14. mgr Julita Błońska-Charchut
                          Karty dialogowe w pracy terapeutycznej dzieci i młodzieży ( wykorzystanie pedagogiki Gestalt)
Warsztat nr 15. mgr Romana Bylińska
                          Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą - rozwijanie aktywności muzycznej, plastycznej i ruchowej
Warsztat nr 16. mgr Katarzyna Olech, mgr Karolina Botor
                          Tańce integracyjne i zabawy z chustą Klanza
Warsztat nr 17. mgr Ewa Walasek
                          Dookoła marzeń - terapia przez sztuki wizualne
Warsztat nr 18. mgr Joanna Zając
                          Edukacja przez ruch - wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym


< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012